Layer-5

אורלי רדיאנו, עו"ד

בעלת תואר ראשון במשפטים בהצטיינות מאוניברסיטת תל אביב.

חברה בלשכת עוה"ד בישראל החל משנת 1995.

לשעבר עו"ד במשרד עו"ד אורי חן.

לשעבר עו"ד במשרד עו"ד יולוס.

מתמחה בדיני מיסוי ומיסוי מקרקעין בפרט. בעלת נסיון רב בייצוג מול רשויות המס, לרבות בהליכי שומה,
השגה וערר; שומות עצמיות; קיזוזי הפסדים וכיוצ"ב. בעלת נסיון רב בתכנוני מס בעסקאות מקרקעין
ובמיסוי הליכי ירושה וחלוקת עזבונות בין יורשים.

מתמחה במיסוי הליכי חדלות פרעון לרבות ליווי מיסויי של הליכי כינוס נכסים, פירוק ופשט"ר. כמו כן,

מתמחה בדיני קדימה בעניין חובות מס, לרבות מיסוי עירוני.

מתמחה בדיני מקרקעין, לרבות בעסקאות מכר, קומבינציה וכו', ייצוג קבלנים, חברות משכנות, תביעות
ליקויים, רישום בתים משותפים, מינהל מקרקעי ישראל ומיסוי מקרקעין וכן במיסוי היטלים עירוניים, לרבות,

היטל השבחה והיטל פיתוח.

בעלת ניסיון בדיני ירושה ומעמד אישי, לרבות צוואות, הסכמים בין יורשים, ניהול עזבונות ואפוטרופסות.

לשעבר חברה בועדת קניין, מקרקעין וחוזים של לשכת עורכי הדין בישראל.

שותפה לכתיבתם של מאמרים רבים בכתבי עת משפטיים שונים ובעיתונות היומית.